На главнуюРеспубликанской организации профсоюза работников химических отраслей промышленности Башкортостана
на главнуюкарта сайтанаписать письмо
 


УралWeb. Регион в Интернете

www.solidarnost.org

www.fnpr.ru


Ф.И.О.:
Откуда Вы (город, страна):
Домашняя страница:
Адрес (e-mail):
Ваш вопрос:
Ledger Live
E-mail: xeyomo9644@agrolivana.com
URL: http://Safe.ai-ledgerlive.com
From: new york
Manage your all assets and track your coin value at your fingertips with the Ledger live download wallet where you will get the utmost level of security.


14 Мая 2024  
DanielJache
E-mail: winsatall4ever@gmail.com
From: Aarschot


14 Мая 2024  
LarryBes
E-mail: subbord2023@gmail.com
URL: https://rg777.app/
From: Hohenems


C Cc Th Thao Trc Tuyn RGBET
Th thao trc tuyn RGBET cung cp thng tin c cc th thao mi nht, nh t s bng , bng r, livestream v d liu trn u. n vi RGBET, bn c th tham gia chi ti snh th thao SABA, PANDA SPORT, CMD368, WG v SBO. Khm ph ngay!

Gii Thiu Snh C Cc Th Thao Trc Tuyn
Nhng s kin th thao a dng, ph sng ton cu v cch chi a dng mang n cho ngi chi t l c cc th thao hp dn nht, to nn tri nghim c cc th v v thoi mi.

Snh Th Thao SBOBET
SBOBET, thnh lp t nm 1998, nhn c giy php c bc trc tuyn t Philippines, o Man v Ireland. Tnh n nay, h tr thnh nh ti tr cho nhiu CLB bng . Hin ti, SBOBET ang hot ng trn nhiu nn tng tr chi trc tuyn khp th gii.
Xem Chi Tit »

Snh Th Thao SABA
Saba Sports (SABA) thnh lp t nm 2008, tp trung vo nhiu hot ng th thao ph bin to ra nn tng th thao chuyn nghip v hon thin. SABA c cp php IOM hp php t Anh v mang n hn 5.000 gii u th thao a dng mi thng.
Xem Chi Tit »

Snh Th Thao CMD368
CMD368 ni bt vi nhng u th cnh tranh, nh cung cp cho ngi chi hn 20.000 trn u hng thng, n t 50 mn th thao khc nhau, p ng nhu cu ca tt c cc fan hm m th thao, cng nh tho mn mi s thch ca ngi chi.
Xem Chi Tit »

Snh Th Thao PANDA SPORT
OB Sports chnh thc i tn thnh "Panda Sports", mt thng hiu ln vi hn 30 gii u bng. Panda Sports c bit ch trng vo tnh nng c cc th thao, nh chc nng "t cc sm v t cc trc tip ti livestream" c quyn.
Xem Chi Tit »

Snh Th Thao WG
WG Sports tp trung vo nhng mn th thao khng qu c yu thch, vi t l cc cao v x l n cc nhanh chng. c bit, nhiu nh ci hng u trn th trng cng hp tc vi h, tr thnh l mt trong nhng snh th thao ni ting trn ton cu.
Xem Chi Tit »

14 Мая 2024  
Orvilleheedo
E-mail: fghjkuhgfj@gmail.com
URL: https://rikvipp.fun
From: Piran


Rikvip Club: Trung Tâ;m Giả;i Trí; Trự;c Tuyế;n Hà;ng Đ;ầ;u tạ;i Việ;t Nam

Rikvip Club là; mộ;t trong nhữ;ng nề;n tả;ng giả;i trí; trự;c tuyế;n hà;ng đ;ầ;u tạ;i Việ;t Nam, cung cấ;p mộ;t loạ;t cá;c trò; chơ;i hấ;p dẫ;n và; dị;ch vụ; cho ngư;ờ;i dù;ng. Cho dù; bạ;n là; ngư;ờ;i dù;ng iPhone hay Android, Rikvip Club đ;ề;u có; mộ;t cá;i gì; đ;ó; dà;nh cho mọ;i ngư;ờ;i. Vớ;i sứ; mạ;ng và; mụ;c tiê;u rõ; rà;ng, Rikvip Club luô;n cố; gắ;ng cung cấ;p nhữ;ng sả;n phẩ;m và; dị;ch vụ; tố;t nhấ;t cho khá;ch hà;ng, tạ;o ra mộ;t trả;i nghiệ;m tiệ;n lợ;i và; thú; vị; cho ngư;ờ;i chơ;i.

Sứ; Mạ;ng và; Mụ;c Tiê;u củ;a Rikvip

Từ; khi bắ;t đ;ầ;u hoạ;t đ;ộ;ng, Rikvip Club đ;ã; có; mộ;t kế; hoạ;ch kinh doanh rõ; rà;ng, luô;n nỗ; lự;c đ;ể; cung cấ;p cho khá;ch hà;ng nhữ;ng sả;n phẩ;m và; dị;ch vụ; tố;t nhấ;t và; tạ;o đ;iề;u kiệ;n thuậ;n lợ;i nhấ;t cho ngư;ờ;i chơ;i truy cậ;p. Nhó;m quả;n lý; củ;a Rikvip Club có; nhữ;ng mụ;c tiê;u và; ư;ớ;c muố;n quyế;t liệ;t đ;ể; biế;n Rikvip Club thà;nh trung tâ;m giả;i trí; hà;ng đ;ầ;u trong lĩ;nh vự;c game đ;ổ;i thư;ở;ng trự;c tuyế;n tạ;i Việ;t Nam và; trê;n toà;n cầ;u.

Trả;i Nghiệ;m Live Casino

Rikvip Club khô;ng chỉ; nổ;i bậ;t vớ;i sự; đ;a dạ;ng củ;a cá;c trò; chơ;i đ;ổ;i thư;ở;ng mà; cò;n vớ;i cá;c phò;ng trò; chơ;i casino trự;c tuyế;n thu hú;t tấ;t cả; ngư;ờ;i chơ;i. Mô;i trư;ờ;ng nà;y cam kế;t mang lạ;i trả;i nghiệ;m chuyê;n nghiệ;p vớ;i tí;nh xanh chí;n và; sự; uy tí;n khô;ng thể; nghi ngờ;. Đ;â;y là; mộ;t sâ;n chơ;i lý; tư;ở;ng cho nhữ;ng ngư;ờ;i yê;u thí;ch thá;ch thứ;c bả;n thâ;n và; muố;n tậ;n hư;ở;ng niề;m vui củ;a chiế;n thắ;ng. Vớ;i cá;c sả;nh cư;ợ;c phổ; biế;n như; Roulette, Sic Bo, Dragon Tiger, ngư;ờ;i chơ;i sẽ; trả;i nghiệ;m nhữ;ng cả;m xú;c &#

14 Мая 2024  
extra small
E-mail: kolokolo@gmail.com
From: USA
PTHC LOLISS GIR LS BOYS 6-12 YO EXCLUSIVE DVD HD
>>
mub.me/YVrj
>>
mub.me/YVrj
>>>>
mub.me/YVrj
>>
mub.me/YVrj
>>
mub.me/YVrj
>>
mub.me/YVrj

13 Мая 2024  
RobertWaype
E-mail: rtruletka18comfwq@gmail.com
URL: https://rt.ruletka-18.com/
From: Plovdiv


13 Мая 2024  
BrtyuazAtmox
E-mail: kirolase@zaim-fin.com
URL: https://kupi-diploms.ru/
From: Живу в городе Тверь


13 Мая 2024  
astrologicheskie_gcMa
E-mail: dbezeryhvMa@tb-otkrytb-ip1.ru
URL: https://tarosite.ru/
From: Moscow
Сатурн в астрологических аспектах: Как преодолевать препятствия и учиться на ошибках
астрологический аспект сегодня <a href=tarosite.ru>tarosite.ru</a> .
ответ:

    1 декабря 2005 года в Уфе состоялось торжественное собрание республиканского профсоюзного актива, посвященное 100-летию профсоюзов России. 
    В его работе приняли участие Президент Республики Башкортостан М. Рахимов, Премьер-министр Правительства РБ Р. Байдавлетов, Председатель Государственного Собрания - Курултая - РБ К. Толкачев, секретарь Федерации независимых профсоюзов России, представитель ФНПР в Приволжском федеральном округе В. Трубников, руководители республиканских министерств и ведомств, председатели и профсоюзные работники республиканских профсоюзных организаций, ветераны профсоюзного движения. 
    От Республиканкой организации Башкортостана Росхимпрофсоюза приняли участие Председатель Республиканской организации Р. Набиев, председатели первичных профсоюзных организаций, молодежь и ветераны организаций отрасли.
    Президент Башкортостана поздравил участников профсоюзного форума со славным юбилеем. Он отметил, что профсоюзы России стали единственной организацией, объединившей массы трудящихся. История профсоюзов - история страны, и мы можем с полным правом этим гордиться. Новые реалии времени внесли изменения в работу профсоюзов. Профсоюзы Башкортостана достойно отметили эти изменения: в успехах республики - немалая заслуга профсоюзов, - подчеркнул Президент. «Представляя и защищая права трудящихся, профсоюзы вносят достойный вклад в развитие гражданского общества, процесс формирования Общественной палаты Российской Федерации», - сказал глава республики.
    В заключение своего выступления М. Рахимов вручил профсоюзным работникам и ветеранам профсоюзного движения государственные награды Республики Башкортостан. 
    Выступая перед участниками торжественного собрания А. Самирханов отметил, что совершенно не случайно профсоюзы - это единственная массовая, постоянно действующая общественная организация, сохранившаяся и в эпоху исторических перемен.
    Профсоюзы активно участвовали в создании моделей основных систем страны: правовой, экономической, социальной. Начиная с 1993 года, профсоюзы Башкортостана пользуются правом законодательной инициативы. В республике сложилась серьезная система социального партнерства. Профсоюзы активно сотрудничают с министерствами и ведомствами, Госсобранием. Ключевые социально- экономические вопросы в основном решаются с учетом мнения профсоюзов, - сказал профсоюзный лидер.
    «Юбилейные торжества нами рассматриваются не как повод для праздничных реляций, а как повод сделать анализ прошедших этапов большого пути и постановки задач, если не на следующее столетие, то хотя бы на ближайшее десятилетие», - сказал в заключение председатель Федерации профсоюзов республики. Он вручил награды - медаль «100 лет профсоюзам России» - ветеранам профсоюзного движения, которые внесли свою лепту в развитие республиканской профсоюзной организации.
    Участников торжественного собрания также тепло приветствовали депутат Государственной Думы РФ М. Аюпов, секретарь ФНПР В. Трубников.
    Лучшие творческие коллективы республики, в том числе детские, подарили собравшимся танцы, песни и музыкальные композиции.
    Республиканской организации Башкортостана Росхимпрофсоюза был вручен Диплом ФНПР Лауреата конкурса на лучшую профсоюзную организацию ФНПР за развитие социального партнерства, активную работу по реализации кадровой политики, информационному освещению деятельности профсоюзов.

Пресс-служба РОБ РХП


13 Мая 2024  
Williamjal
E-mail: nsmpmneqens@gmail.com
URL: http://kinofor.1bb.ru
From: Rio Grande
test
ответ:

    В Москве, в Государственном Кремлевском Дворце на торжественной церемонии награждения победителей VI Всероссийского конкурса «1000 лучших предприятий и организаций России-2005», генеральному директору ЗАО «Каустик» Юрию Дмитриеву были вручены диплом и памятная медаль «За эффективную деятельность, высокие достижения и стабильную работу в 2005 году». По решению общественно-экспертной комиссии стерлитамакское предприятие вошло в первую сотню победителей конкурса.

По информации ИА «Башинформ»


13 Мая 2024  
GeorgeRot
E-mail: vkim36634@gmail.com
URL: https://uaeratingagency.ru/
From: Sembawang


12 Мая 2024  


    Powered by BESTWEB